Ashtar Command - Spiritual Community Network

Ascension Alert - Divine Feminine Healing Meditation by Archangel Michael

!11:11!  -- ASCENSION ALERT -- DIVINE FEMININE HEALING MEDITATION BY ARCHANGEL MICHAEL -- IN ENGLISH, CHINESE and ICELANDIC -- WE ARE ON A FORWARD MARCH HOME! WE ARE ONE, WE ARE ASCENDING!
 

                                                                               11:11!Ascension Alert! Divine Feminine Healing Meditation by Archangel Michael -- In English, Chinese and Icelandic
Archangel Michael
To Begin Today, for the Next Week, for at least 15 minutes per day
channeled by Janisel -- janisel((at))sanandaseagles.comGreetings! I AM Archangel Michael, God’s Messenger of Truth and Grace and, for this week, Archangel of the Harvest.Your world will be, for the next week or so, continuing to receive the Full Moon Energies of your current month, so we are going to harvest an aspect of those energies.All of the higher-dimensional energies you receive from both your sun and your moon are, indeed, the Energies of Love, however, that Love has many, many aspects to it. And the aspect you are being asked to focus on during your coming week is the Divine Feminine Aspect of Love, for your world is in need of these Energies to help balance the heavy masculine energies that have been so dominant on Earth for far too long. This is in no way meant to negate or replace the masculine energy on Earth, rather to bring more of a balance between the masculine and the feminine energetics. And that is one of the aspects that this full moon brings to you, the Divine Feminine to Balance and Heal.[Do your protocal first: Before you do this meditation, ground and center, and ask for your energies to be sent with those in Project: Eagle Triad]For the first five minutes of your next meditation YOU are asked to intend a connection to your moon and call to you the energies of the Divine Feminine, perhaps visualizing them as bathing you in a soft silvery moonlight.For the next five minutes YOU are asked to anchor those energies into your heart and then send them to the Earth, perhaps visualizing this same silvery Light encircling the planet, cocooning her and permeating all Life upon and within her.


My brother Ashtar asks that for the last five minutes of this meditation that YOU send, through your intention to do so, the energy of Love to the tectonic plates of Earth. Your Mother Earth continues to shake and spew, blow and snow as she continues to break loose the shackles that can no longer hold her.You, my brothers and sisters, are on a forward march! Let nothing stand in your way! You are almost Home, as is Earth, and what a joyous occasion it shall be when you arrive! I AM Archangel Michael.--------------------------------------------
We of Sananda's Eagles hope you join our loving LIGHTWORKER / STARSEED family. We welcome you with open starship hatches! To begin your groundcrew Mission, contact janisel (((at)))sanandaseagles.com
--------------------------------------------

!升天警报!神圣的女性治疗冥想由天使长米迦勒
天使长米迦勒
今天开始,在接下来的一周,每天最少15分钟
通过Janisel- janisel sanandaseagles.com
您好!我是天使长米迦勒,神的使者真理和恩典,并为本周Harvest.Your世界的天使会,在未来一周左右,继续接受您的当前月的满月的能量,所以我们将收获这些能量的一个方面。
你来自你的太阳和月亮得到更高维的能量都,的确,爱的能量,但是,爱有很多,很多方面它。而你被问过你的未来一个星期内把重点放在方面是爱情神圣的女性看点,为你的世界正需要这些能量来帮助平衡已经在地球上占主导地位的如此的时间太长了沉重的阳刚的能量。这绝不意味着要否定或取代男性能量在地球上,而不是带来更多的男性和女性能量学之间的平衡。而这是一个方面,这个满月带给你,神圣的女性,以平衡和治愈。对于前五分钟你的下一个冥想的老鹰被要求准备你的月亮的连接,并调用你神圣的女性的能量,或许可视化他们为你沐浴在柔和的银色的月光。


对于接下来的五分钟你被要求锚那些能量进入你的心脏,然后将它们发送到地球,或许可视化同样银色光包围的星球,结茧了她,并在她的内渗透所有的生命。


我哥哥阿斯塔要求,为了这个,冥想您发送的最后五分钟,通过你的意图的话,爱地球的构造板块的能量。你的地球母亲继续摇,同时喷出,吹雪,当她继续冲出重围不能再抱她的束缚。


你,我的兄弟姐妹,都在一个前进的步伐!让我们没有站在你的方式!你几乎主页,因为是地球,那叫一个欢乐的时刻,当你到达它应是!我是天使长米迦勒。

--------------------------------------------
We of Sananda's Eagles hope you join our loving LIGHTWORKER / STARSEED family. We welcome you with open starship hatches! To begin your groundcrew Mission, contact janisel (((at)))sanandaseagles.com
--------------------------------------------

! Ascension Alert! Divine Feminine Healing Meditation eftir Arkhangelsk Michael
Archangel Michael
Að byrja í dag , fyrir næstu viku , í að minnsta kosti 15 mínútur á dag
beint af Janisel - janisel ( ( á ) ) sanandaseagles.com
Kveðjur! I AM Arkhangelsk Michael , Messenger Guðs sannleika og náðar og , í þessari viku , Arkhangelsk í Harvest.Your veröld vilja vera, fyrir næstu viku eða svo , heldur áfram að fá fullt tungl orku núverandi mánuð þinni , þannig að við erum að fara að uppskera þetta liður í þeim orku.
Allar hærri vídda orku sem þú færð frá bæði sólinni og tunglið þitt er reyndar orku of Love , þó að ástin hefur marga , marga þætti til þess. Og þáttur sem þú ert að vera beðin um að leggja áherslu á í næstu viku er the Divine Feminine Aspect of Love , fyrir heimur þinn er í þörf fyrir þessa orku til að hjálpa jafnvægi þungur karlmannlegur orku sem hafa verið svo ríkjandi á jörðinni fyrir allt of lengi . Þetta er á engan hátt ætlað að negate eða skipta um karlkyn orku á jörðinni , heldur til að koma meira af jafnvægi milli karlkyns og kvenleg Energetics . Og þessi er einn af þeim þáttum sem þetta fullt tungl færir þér , hinn guðdómlega kvenkyni að jafnvægi og lækna.Fyrstu fimm mínútur af næstu hugleiðsluna þína Eagles eru beðnir að ætla tengingu við tunglið þitt og hringja í þig orku hinnar guðdómlegu kvenkyni, kannski visualizing þá sem baða þig í mjúkum silfurgljáandi tunglsljósi .


Til næstu fimm mínútum sem þú ert beðin um að binda þær orku inn í hjarta þitt og þá senda þá til jarðar , kannski visualizing þessa sömu silfurgljáandi ljós umlykur reikistjarna, cocooning hana og litaði allt líf á og innan hennar .


Bróðir minn Ashtar biður að fyrir síðustu fimm mínútur af þessari hugleiðslu sem þú sendir í gegnum ætlun þín að gera það , orku of Love að tectonic plötum jarðar . Móðir Jörð heldur áfram að hrista og spew , blása og snjór eins og hún heldur áfram að kastast fjötrum sem geta ekki lengur haldið henni.


Þú , bræður mínir og systur , eru á framvirkum mars! Láta ekkert standa í vegi þínum ! Þú ert næstum Home, sem er Jörð , og það er glaður tilefni skal það vera þegar þú kemur ! I AM Arkhangelsk Michael .


--------------------------------------------
We of Sananda's Eagles hope you join our loving LIGHTWORKER / STARSEED family. We welcome you with open starship hatches! To begin your groundcrew Mission, contact janisel (((at)))sanandaseagles.com
--------------------------------------------

Views: 822

Comment

You need to be a member of Ashtar Command - Spiritual Community Network to add comments!

Join Ashtar Command - Spiritual Community Network

Comment by jose' on February 20, 2014 at 10:14am

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 11:47pm

LOVE YOU ALL!

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 11:14pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 11:14pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 11:13pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 9:21pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 9:21pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 9:21pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 9:20pm

Comment by J'Tariah En Ra El on February 19, 2014 at 9:20pm

Featured

_

Latest Activity

Pet Rock posted discussions
2 hours ago
Krishna Kalki posted a discussion
14 hours ago
Saša Žervanov joined a group
Thumbnail

Connect With Angels

For all that have seen and work with Angels. Others that would love to know more. How does one…See More
19 hours ago
James McConnell posted discussions
20 hours ago
Pet Rock replied to the discussion 'BREAKING News From Arkansas!! Bill And Hillary Clinton To Be INDICTED!!!!'
"more news coming out-drug trafficking at the higherst levels and murder-two kids at the wrong place…"
yesterday
Steve Hutchinson commented on the group 'Ashtar Command Meditation Temple'
"Join Natalie Glasson and all others who are listening to the video for a Free Webinar led by…"
yesterday
Steve Hutchinson posted discussions
yesterday
evonne. commented on the group 'Music for your soul.'
"dear soul brother,i hope someone maybe able to help you,i myself,do not have the expertise on this…"
yesterday

© 2018  

About Cookies | Read Community Guidelines | Contact Us | Community Sponsorship

  Powered by

   |  Report an Issue  |  Terms of Service