í αm ....

8108741493?profile=original8108741860?profile=original8108741676?profile=original8108741877?profile=original
í αm líght
í αm ínfínítє.
í αm thє chαnnєl.
í αm єхpαndíng.
í αm psчchєdєlíc.
í αm víвrαtíσn.
í αm tímєlєss.
í αm unítч.
í αm αctívαtíng.
í αm rєsσnαnt.
í αm gαlαctíc.
í αm rαdíαnt.
í αm dєfínєd.
í αm єlєctríc.
í αm lunαr.
í αm mαgnєtíc.
í αm plαnєtαrч.
í αm вαlαncєd.
í αm σrgαnízєd.
í αm cσnnєctєd.
í αm ínspírєd.
í αm ín hαrmσnч.
í αm ín-tєgrítч.
í αm pєrfєct.
í αm mαnífєstαtíσn.
í αm díssσlvíng.
í αm rєlєαsíng.
í αm líвєrαtєd.
í αm dєdícαtєd.
í αm unívєrsαlízєd αnd dívínє, trαnscєndíng mαntrα.
í αm вєíng.
í αm cσmmunícαtíng.
í αm spírít.
í αm вrєαthíng.
í αm cσsmíc.
í αm єssєncє.
í αm pσwєr.
í αm αctíσn.
í αm drєαmíng.
í αm αвundαncє.
í αm íntuítíσn.
í αm gσd.
í αm єхtrєmє.
í αm íntєrnαl αnd єхtєrnαl.
í αm flσwєríng.
í αm thє clσckíng.
í αm αwαrє.
í αm lífєfσrcє.
í αm survívíng.
í αm dmt.
í αm spírαlíng.
í αm αrc.
í αm αccσmplíshíng.
í αm hєαlíng.
í αm вєαutч.
í αm єlєgαncє.
í αm purє.
í αm flσwíng.
í αm lσvє.
í αm chαkrαs.
í αm cσ-íncídíng.
í αm plαчíng.
í αm mαgíc.
í αm єlusívє.
í αm frєє wíll.
í αm wísє.
í αm єхplσríng.
í αm spαcє αnd tímє.
í αm wαkíng lífє.
í αm vívíd.
í αm єnchαntíng.
í αm tímєlєssnєss αnd cσmplєtє, ínfínítє dєsígn.
í αm αlíєn.
í αm humαn.
í αm rєcєptívє.
í αm vísíσn.
í αm єnєrgч.
í αm míndful.
í αm quєstíσníng.
í αm αnswєríng.
í αm íntєllígєnt.
í αm fєαrlєss.
í αm єvσlvíng.
í αm σpєníng mч thírd єчє tσ thє unsєєn vísíσn, trαnslαtíng.
í αm sчnchrσnícítч.
í αm rєflєctíng.
í αm єndlєssnєss.
í αm σrdєr αnd chασs.
í αm thє tασ.
í αm crчstαlízєd.
í αm sєlf-gєnєrαtíσn.
í αm αffírmíng.
í αm єnlíghtєnєd.
í αm вlínd.
í αm thє tσnє.
í αm thє cσlσr.
í αm єlєctrσníc.
í αm lunαr αnd sσlαr, σppσsítє αnd pσlαr.
í αm lαnguαgє.
í αm rαdíαl.
í αm pαrtíclєs σf plαsmα.
í αm єndurαncє.
í αm cσsmíc.
í αm rєlєαsíng.
í αm líвєrαtíng.
í αm pєrfєct.
í αm pulsíng.
í αm rєαlízíng.
í αm thє σnє вєcαusє thє σnє αrє αll.
í αm fσrm.
í αm thє ínfínítє, nσthíng thαt вєcσmєs thє єvєrчthíng.
í αm sчmвσlíc.
í αm rєlαtívє.
í αm thє dívínє spírít thαt hαrmσnízєs wíth lαws.
í αm prσjєctíng.
í αm cσntrσllєd єхpєríєncє.
í αm dєsírє.
í αm вєíng.
í αm wє, wє αrє чσu.

Galactic Mantra .
I'take this pict's last week and believe me i'have more different magic beautyfullll pict's from my mistery ship's in the sky..
۞۞ It's feel so good inside my body and soul that i'may see and feel the power fulll energy from the Mistery's off the Galactica Universe۞۞

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Ashtar Command - Spiritual Community to add comments!

Join Ashtar Command - Spiritual Community

Copyright Policy: Always Include 30-50% of the source material and a link to the original article. You may not post, modify, distribute, or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information belonging to others without obtaining the prior written consent of the owner of such proprietary rights. If you believe that someone's work has been copied and posted on Ashtar Command in a way that constitutes copyright infringement, please Contact Us and include the links to these pages and relevant info. 

Latest Activity

Krishna Kalki replied to Krishna Kalki's discussion The Age Of Kali Is Burning Hot But The Great Compassion Mantra Has A Cooling Effect
"Cooling effect …Sure
https://youtu.be/tpNMZyMDvR0"
1 hour ago
Krishna Kalki replied to Krishna Kalki's discussion The Age Of Kali Is Burning Hot But The Great Compassion Mantra Has A Cooling Effect
"Cooling effect ..sure
https://youtu.be/d73-ct9Zpu4"
1 hour ago
Krishna Kalki replied to Krishna Kalki's discussion The Age Of Kali Is Burning Hot But The Great Compassion Mantra Has A Cooling Effect
"Cooling effect :
https://youtu.be/TKJrV5ueon0"
1 hour ago
SAN 不滅 left a comment on Comment Wall
2 hours ago
DemonOrca98 left a comment on Comment Wall
"@Drekx I just learned that 14+ children and a teacher just got killed by a mass shooting that just happened in my home state of Texas.

Can you find out for me if the Cabal organized this event to push more gun control? Or if the shooter was acting…"
2 hours ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Remember to apply this thoughtful phrase, for a little self-applied wisdom concerning the pandemic pandemonium of the Chinese virus and now monkeypox.....:
"Fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me...!" So don't be fooled by the…"
5 hours ago
Alan posted a status
Judge him, not. For he hasn't a clue. But, yes, he needs to get stuffed.
5 hours ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Klaus Schwab says: "Let's alzo be cleeer, zee fuuture izz not just happening, zee fuuture izz build by uzz.....!!" 😒

My response to Klaus:.....GET STUFFED......!! 😝

https://www.youtube.com/watch?v=eRsGBuiTmzg"
7 hours ago
More…