ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - Σωτηρία Σελήσιου

Views: 77
Get Embed Code
http://cosmic-voice.blogspot.gr/ Αυτοσχεδιασμός με Θεραπευτικές Δονήσεις - http://www.facebook.com/sotiria.selisiou Σελήσιου Σωτηρία- Ενεργειακό Τραγούδι-Ηχο...

You need to be a member of Ashtar Command - Spiritual Community to add comments!

Join Ashtar Command - Spiritual Community

E-mail me when people leave their comments –

Latest Activity

Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Well, who do you think, took it down..?? 😉"
1 hour ago
Agarther Z left a comment on Comment Wall
"Hello Drekx, what can you report about the veracity of this post and did the Russian Air Force take down the F-35 or the GFL? LOL thank you!
https://t.me/rocknrollgeopolitics/11024"
3 hours ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Important to remind everyone, that the vast majority of Iranians, despise the islamic regime and want peace with Israel....The recent strikes on Iran, Syria and Iraq, by Israel, neutralised many military offensive sites, without harming the innocent…"
5 hours ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"There are several, heralding the advent of AI, among globalists, trying to portray this "technological revolution" as something "wonderful," a "saviour of humanity" and inevitably "modern." Something that will change everything...Something…"
7 hours ago
Drekx Omega left a comment on Comment Wall
"Justin, that Berg video you posted below, is a good one, but lacks data covering the subject of intra-cellular melatonin, which can be triggered when exposed to near infra-red wavelengths, of solar radiation....which are a major percentage of sun…"
13 hours ago
Krishna Kalki posted a discussion
Very true 
19 hours ago
Justin89636 left a comment on Comment Wall
21 hours ago
Justin89636 left a comment on Comment Wall
21 hours ago
More…