åååå jag har suttit länge och önskat att starta en musik grupp med andlig inriktninggud vad skoj vad kul det skulle varavi kunde kanalisera ner några sånger ,vi kunde spela och ha kul vi kunde spela på olika alternativa utställningar vi kunde ha konsärer vi kunde vara med på olika festivalerå vad underbartjag har ju gjort många låtar redan och lagt upp på youtubealltså det spelar ingen roll om det är männ eller kvinnor .. eller vilka musik instrument,, vi kunde samlas spela och ha skoj vi kunde göra i am låtar vi kunde göra låtar om änglar vi kunde göra låtar om ashtar vi kunde ja vi skulle kunna spela och göra låtar om alltså jag ber universum att vägleda mej till persioner som vill starta ett sådant band jag ber till änglarna att föra oss tillsammansdet första jag ska göra nästa månad när jag får lön det är att köpa en gitarr åååå jag vill gjärna ha en vitåå vad underbart det skulle varaså om det är någon som ser denna blogg post och har länge gått och funderat på att starta ett band eller vara med i ett band så skulle vi kunna skapa ett band tillsammansalltså någon kanske spelade fiol när de var yngre eller munspel ja vad som hällst ju fler ju roligare skulle det vara...spelar igentligen ingen roll vilka instrument vi andvänder skulle gå med kastrull lock åxå skrattar härligtså om du vill starta en grupp ja hör av dejjag bor i fagersta så runt omkring fagersta ner till stockholm omkring där
E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of Ashtar Command - Spiritual Community to add comments!

Join Ashtar Command - Spiritual Community

Comments

This reply was deleted.

Copyright Policy: Always Include 30-50% of the source material and a link to the original article. You may not post, modify, distribute, or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information belonging to others without obtaining the prior written consent of the owner of such proprietary rights. If you believe that someone's work has been copied and posted on Ashtar Command in a way that constitutes copyright infringement, please Contact Us and include the links to these pages and relevant info. 

Latest Activity

RichRaelian posted a photo in Mission Of Maitreya; Eternal Divine Path
I hope there is also security to prevent violence from happening between humanity and the Elohim.
8 hours ago
Infinity posted a photo in Mission Of Maitreya; Eternal Divine Path
The true calender started when we exploded the atomic bomb and has continued ever since than.
9 hours ago
RichRaelian replied to Justin89636's discussion Anything Ufo Or Et Related
"Hi! I hope we get more disclosure from people like him and I'm sure we will in the long run scheme of things."
9 hours ago
Justin89636 replied to Justin89636's discussion Anything Ufo Or Et Related
"Recent disclosure news here this time from Retired U.S. Army Colonel Karl Nell. Karl says not only do ET's exist, but they are interacting with Humanity. https://youtu.be/FFV4mSzFBcU?si=zkC4eiy8_RBsytCn"
10 hours ago
Justin89636 left a comment on Comment Wall
"Recent disclosure news here this time coming from Retired U.S. Army Colonel Karl Nell. Karl says not only do ET's exist, but they are interacting with Humanity. https://youtu.be/FFV4mSzFBcU?si=D-cINpTCUBLJpBOv"
10 hours ago
Justin89636 replied to Justin89636's discussion Anything health related
"Good news here as the pandemic treaty was stopped for now. They will be trying again though. https://www.youtube.com/watch?v=A-pXF7OkrrM"
10 hours ago
Justin89636 left a comment on Comment Wall
"Good news here as the pandemic treaty was stopped for now. They will be trying again though. https://youtu.be/A-pXF7OkrrM?si=5vw3iPE6bcUKINZt"
11 hours ago
Justin89636 left a comment on Comment Wall
11 hours ago
More…